Danh sách thực đơn theo phần tại nhà hàng Quán Quân. Vui lòng liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để được tư vấn và đặt khẩu phần.

Thực đơn theo phần ( Số 01 )

 • Canh chua cá bớp
 • Trứng chiên hào
 • Cá đục kho
 • Rau xào tỏi
 • Mực xào chua ngọt
 • Tôm ram mặn

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 02 )

 • Canh chua cá lồi
 • Tôm ram thịt
 • Cá bớp kho tộ
 • Mực trứng chiên nước mắm
 • Rau muống xào tỏi

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 03 )

 • Canh chua cá chim
 • Cải xanh xào tỏi
 • Cá lồi kho tộ
 • Tôm ram thịt
 • Mực xào chua ngọt
 • Trứng chiên thịt bằm

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 04 )

 • Canh cải tôm
 • Trứng chiên hào
 • Mực chiên nước mắm
 • Rau muống xào tỏi
 • Tôm ram mặn
 • Gà kho gừng

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 05 )

 • Canh cải thịt bằm
 • Trứng chiên
 • Ghẹ rang me
 • Rau muống xào tỏi
 • Cá bớp kho
 • Mực xào chua ngọt

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 06 )

 • Canh khổ qua cá thát lát
 • Trứng chiên
 • Cá đục kho tộ
 • Rau muống xào tỏi
 • Tôm ram mặn
 • Ghẹ rang me

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 07 )

 • Canh khổ qua cá thát lát
 • Trứng chiên
 • Cá đục kho tộ
 • Rau muống xào tỏi
 • Mực xào chua ngọt
 • Tôm ram mặn

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 08 )

 • Canh khổ qua cá thát lát
 • Trứng chiên
 • Cá bớp kho tộ
 • Rau muống xào tỏi
 • Mực trứng chiên nước mắm
 • Tôm ram mặn

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 09 )

 • Ghẹ hấp
 • Lẩu hải sản
 • Tôm nướng
 • Sò điệp nướng mỡ hành
 • Mực hấp gừng

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 10 )

 • Ghẹ hấp
 • Mực trứng hấp gừng
 • Tôm nướng
 • Lẩu cá bớp
 • Hào nướng phô mai
 • Sò điệp nướng mỡ hành

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 11 )

 • Ốc hương hấp xã
 • Sò điệp nướng mỡ hành
 • Ghẹ hấp
 • Cá lồi xối mỡ
 • Tôm hấp bia
 • Mực một nắng nướng

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 12 )

 • Ghẹ hấp
 • Ốc hương hấp xã
 • Tôm hấp bia
 • Lẩu cá bớp
 • Hào nướng phô mai
 • Mực một nắng nướng
 • Sò điệp nướng mỡ hành

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 13 )

 • Ghẹ hấp
 • Cá lồi xối mỡ
 • Tôm nướng
 • Sò điệp nướng mỡ hành
 • Hào nướng phô mai
 • Lẩu cá bớp
 • Mực ống hấp

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 14 )

 • Lẩu ghẹ
 • Hào nướng phô mai
 • Tôm nướng
 • Sò điệp nướng mỡ hành
 • Mực trứng chiên nước mắm
 • Ốc hương hấp

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 15 )

 • Lẩu ghẹ
 • Gỏi cá mai
 • Tôm nướng
 • Hào nướng phô mai
 • Mực trứng hấp
 • Sò điệp nướng mỡ hành

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 16 )

 • Lẩu cá bớp
 • Gỏi cá mai
 • Ghẹ hấp
 • Sò điệp nướng mỡ hành
 • Tôm hấp
 • Hào nướng phô mai
 • Mực ống nướng

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 17 )

 • Gỏi ốc giác
 • Ghẹ hấp
 • Cơm chiên hải sản
 • Tôm nướng
 • Lẩu cá mú
 • Sò điệp nướng mỡ hành

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.

Thực đơn theo phần ( Số 18 )

 • Lẩu cá mú
 • Tôm hấp bia
 • Gỏi cá mai
 • Mực nướng
 • Cơm chiên hải sản
 • Hào nướng phô mai

Liên hệ số điện thoại 098.8888.339 để đăt phần.